Tjänster

Komplett designservice – från idé till färdig trädgård

  • Projektering

  • Rådgivning

  • Anläggning

  • Skötsel

 

Projektering

Funktionsplan/idéritning

Funktionsplanen visar trädgårdens stomme, funktioner, stil och karaktär utifrån platsens förutsättningar och dina önskemål. På funktionsplanen ritas alla fasta byggnader in samt växtmaterial som häckar, träd, buskar, odlingsbäddar och rabatter. Funktionsplanen innehåller dock inte detaljerade växt- eller materiallistor.

Funktionsplanen är en del i processen till själva trädgårdsritningen, men det är möjligt att beställa enbart en funktionsplan/idéritning.

Trädgårdsritning

Trädgårdsritningen visar en helhetslösning för hela tomten, samspelet mellan  växtmaterial och markbeläggning, eventuella byggnationer som  pergola, mur eller staket. Detaljerad plan för markbeläggning, planteringsplan och växtförteckning ingår och trädgårdsritningen kan användas som underlag för en anläggningsoffert.

 

Rådgivning/Hembesök

Vid ett hembesök kommer jag hem till er för en eller fler timmars trädgårdsrådgivning. Jag ger inspiration, idéer och konkreta råd för både nya och gamla trädgårdar. Hembesöket fungerar som enskild tjänst eller som uppstart för ett mer omfattande trädgårdsprojekt.
Hembesöket inleds med en rundvandring i er trädgård. Ni berättar kortfattat om vilka delar som behöver förbättras och jag kommer med förslag på lösningar. Jag ger dig råd och förslag på växter, material till hårdgjorda ytor, insynsskydd, hur ni löser nivåskillnader, var ni placerar poolen eller vad som är relevant just för er trädgård.
Under hembesöket skissar vi och diskuterar oss fram till lösningar utifrån behov. Resultatet blir ett sammanfattande material, ofta i form av en enklare skiss, som visar vad vi kommit fram till under besöket.
Målsättningen med ett hembesök är att ni ska ha fått svar på era frågor, lösningar på problem och att ni skall kunna jobba vidare med trädgården på egen hand.
Tips: Rådgivning kan köpas som presentkort.

 

Trädgårdsanläggning

Jag planerar och anlägger hela trädgårdar eller del i trädgård. För schaktning och anläggning av större ytor samarbetar jag med anläggningsföretag. Jag samarbetar med plantskolor och kan leverera växter och jord.

 

Skötsel/underhåll

För att en trädgård ska etablera sig som man tänkt sig är det viktigt att sköta om växterna extra noga de första åren innan de blivit starka och trädgården antagit sin form. Man behöver hålla undan ogräs och det är viktigt att uppbyggnads-beskära träd för hållbarhet i framtiden. Rätt uppbyggnad av unga träd gör att de sällan behöver mera beskärning.

Se Hushållsnära Tjänster på Skatteverket.se